Výsledky národního hodnocení

Užití výsledků hodnocení

Na úrovni MU
Výsledky hodnocení poslouží k formulování, přijetí a implementaci opatření v nastavení řízení systému a procesů VaVaI. Opatření se stanou součástí strategických dokumentů univerzity. Realizovaná opatření a jejich dopad budou předmětem následného kompletního hodnocení vysoké školy po 5 letech. Závěry hodnocení budou rovněž předány k využití Národnímu akreditačnímu úřadu.

Na úrovni financování MU
Hodnocení v segmentu vysokých škol tvoří jeden z podkladů, ze kterého vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě návrhu výdajů na VaVaI pro jednotlivé poskytovatele. Výsledek kompletního hodnocení vysoké školy je podkladem pro stanovení výše institucionální podpory na DKRVO pro příslušnou vysokou školu na období dalších pěti let.

Aktuální výsledky

 

Archiv (výsledky předchozích běhů národního hodnocení)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info