Hodnocení výzkumu na MU jasně a srozumitelně​

Hodnocení výzkumu vnímáme jako součást výzkumné kultury a stavíme jej na mezinárodních ideálech zodpovědnosti. U hodnocení rozvíjíme stejnou expertízu, jakou bychom věnovali výzkumu samotnému.

Evaluativní aktivity na MU sestávají ze tří komponent, které mají jasně vymezený účel a navzájem se přímo neovlivňují: Interní hodnocení (IHVD), bibliometrie a financování. Bibliometrii používáme pro monitoring prostředí a podporu strategií, nikoli pro hodnocení výzkumu. Financování využívá pouze z malé části výkonové indikátory a Interní hodnocení přímo neovlivňuje financování.

Institucionální hodnocení a bibliometrický servis na Masarykově univerzitě profesionálně zajišťuje Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci při Odboru výzkumu rektorátu MU.

 

V roce 2022 se uskutečnilo první Interní hodnocení výzkumu a doktorského studia (IHVD), jehož se zúčastnila všechna pracoviště a doktorské studijní programy MU. Přečtěte si základní informace o tom, z čeho se toto hodnocení skládalo a co bylo jeho cílem.

 

Více o IHVD

Centrum pro scientometrickou podporu na MU je zde k vašim službám. Rádi pro vás nebo váš vědecký tým zpracujeme bibliometrickou analýzu. Ozvěte se nám.

 

Chci vědět více

Pro rok 2022 jsme na základě námětů všech součástí MU připravili aktualizaci indikátorů výkonové složky rozpočtu. Indikátory nyní lépe odpovídají oborovým vzorcům a očekávaným publikačním strategiím. V roce 2022 bude probíhat diskuse nad pozitivním seznamem vydavatelů neperiodických publikací pro výkonové indikátory.

 

Více o výkonových indikátorech

Masarykova univerzita se aktivně podílela na vzniku dokumentu Agreement for Reforming Research Assessment a v roce 2022 podepsala přistoupení ke koalici za reformu hodnocení výzkumu (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA). Zodpovědné hodnocení je jednou z významných institucionálních hodnot Masarykovy univerzity.

 

Akční plán implementace závazků CoARA

Předchozí Následující

Národní hodnocení

Metodika 2017+ cílí na pět oblastí: kvalita vybraných vědeckých výsledků, publikační výkonnost, společenská relevance, životaschopnost a strategie celé univerzity. Výsledky slouží MŠMT pro financování VŠ. Pro MU je národní hodnocení zdrojem informací o různých aspektech kvality výzkumu na úrovni celé univerzity.

Interní hodnocení výzkumu a doktorského studia (IHVD)

Skutečně formativní hodnocení realizované v roce 2022 formou expertních panelů bez vlivu metrik a vycházející z ideálů zodpovědného hodnocení. Výsledky využívají samy fakulty pro rozvoj výzkumu a doktorského studia a na nastavování strategií.

Financování výzkumu na MU

Rozpočet MU na výzkum se skládá ze dvou složek: výkonové indikátory a kontrakt. výkonová složka pomocí skupiny indikátorů reflektuje obecně přijímané žádoucí znaky kvality publikační činnosti a kontrakt souvisí se strategiemi fakult pro výzkum, nastavenými s pomocí formativního Interního hodnocení.

Úrovně hodnocení

Bez popisku

Aktuality

Více novinek

Kontakty

Mgr. Michal Petr
vedoucí pracoviště
bibliometrie, národní hodnocení, indikátory rozpočtu
petr@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5887
Tel. +420 606 026 117​

Ing. Monika Sieberová
institucionální hodnocení, bibliometrie
sieberova@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5718
Tel. +420 775 154 028

Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D.
institucionální hodnocení, bibliometrie morkovska@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5057

Mgr. Natálie Hílek
národní hodnocení, databáze, analýzy
hilek@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 4669
Tel. +420 602 766 282

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info