Hodnocení výzkumu na MU jasně a srozumitelně​

Hodnocení vědy je mozaikou procesů, které analyzují informace o výzkumu v různém rozlišení, s jasným posláním a využitím. Díky tomu tvoří zodpovědný obraz o výzkumných kvalitách a publikačním výkonu MU.

Evaluace poskytuje nezbytné strategické informace pro výzkum a vývoj a nenahraditelnou zpětnou vazbu pro instituce, týmy, ale i individuální kariérní rozvoj. Institucionální hodnocení a bibliometrický servis na Masarykově univerzitě profesionálně zajišťuje Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci při Odboru výzkumu rektorátu MU.

 

V roce 2022 se uskutečnilo první Interní hodnocení výzkumu a doktorského studia (IHVD), jehož se zúčastnila všechna pracoviště a doktorské studijní programy MU. Přečtěte si základní informace o tom, z čeho se toto hodnocení skládalo a co bylo jeho cílem.

 

Více o IHVD

Centrum pro scientometrickou podporu na MU je zde k vašim službám. Rádi pro vás nebo váš vědecký tým zpracujeme bibliometrickou analýzu. Ozvěte se nám.

 

Chci vědět více

Pro rok 2022 jsme na základě námětů všech součástí MU připravili aktualizaci indikátorů výkonové složky rozpočtu. Indikátory nyní lépe odpovídají oborovým vzorcům a očekávaným publikačním strategiím. V roce 2022 bude probíhat diskuse nad pozitivním seznamem vydavatelů neperiodických publikací pro výkonové indikátory.

 

Více o výkonových indikátorech

Masarykova univerzita se aktivně podílela na vzniku dokumentu Agreement for Reforming Research Assessment a v roce 2022 podepsala přistoupení ke koalici za reformu hodnocení výzkumu (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA). Zodpovědné hodnocení je jednou z významných institucionálních hodnot Masarykovy univerzity.

 

Akční plán implementace závazků CoARA

Předchozí Následující

Jak se hodnotí věda na MU?

Národní hodnocení

Metodika 2017+ cílí na pět oblastí: kvalita vybraných vědeckých výsledků, publikační výkonnost, společenská relevance, životaschopnost a strategie celé univerzity. Výsledky slouží MŠMT pro financování VŠ. Pro MU je národní hodnocení zdrojem informací o výkonnosti univerzity a oborů.

Institucionální hodnocení

Je založené na hodnocení vědeckých týmů. Výsledky přinášejí týmům zpětnou vazbu a jsou podkladem pro strategické řízení s možným využitím pro financování. V současné době hodnocení připravujeme k implementaci.

Indikátory pro rozpočet MU

Slouží pro potřeby nastavení vnitřního rozpočtu univerzity. Zaměřují se na publikační a výzkumné aktivity a reflektují typ informací sbíraných v rámci národního hodnocení (Metodika 2017+) a mezinárodních žebříčků.

Jednotky hodnocení

Bez popisku

Aktuality

Více novinek

Kontakty

Mgr. Michal Petr
vedoucí pracoviště
bibliometrie, národní hodnocení, indikátory rozpočtu
petr@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5887
Tel. +420 606 026 117​

Ing. Monika Sieberová
institucionální hodnocení, bibliometrie
sieberova@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5718
Tel. +420 775 154 028

Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D.
institucionální hodnocení, bibliometrie morkovska@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 5057

Mgr. Natálie Hílek
národní hodnocení, databáze, analýzy
hilek@rect.muni.cz
Tel. +420 549 49 4669
Tel. +420 602 766 282

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info