Interní hodnocení výzkumu a DSP (IHVD)

Interní hodnocení výzkumu a DSP (IHVD) je zakotveno ve Směrnici a probíhá v 5 letém hodnotícím cyklu na všech pracovištích a ve všech DSP MU. 

Mezi klíčové vlastnosti IHVD patří především formativní charakter hodnocení (usilující o získání doporučení) s některými sumativními prvky, využití informovaného panelového peer review (mezinárodní oborové panely) a to, že není navázáno na financování (DKRVO), ale na výzkumné strategie.

Podobně jako celkový systém interního hodnocení je i IHVD inspirováno českou Metodikou 2017+, nizozemským SEP a britským REF a respektuje principy mezinárodní dobré praxe v hodnocení výzkumu a bibliometrii (DORA, Leiden manifesto, Agreement on Reforming Research Assessment, Scope framework). Zaměřuje se na kritéria kvality a společenského dopadu výzkumu až do úrovně výzkumných témat, kvality doktorských studií, na strategie a výzkumné prostředí pracovišť i jednotlivých týmů.

Základní nástroje jsou:

  • Sebeevaluační zprávy vypracované zvlášť pro každé pracoviště i doktorské studijní programy (obsahují informace o poslání, SWOT, strategie/vize, výzkumná témata a relevantní výsledky, granty, společenský význam, ocenění/příjem, spolupráce...)
  • doplňujícími podklady jsou bibliometrické analýzy hodnocených pracovišť a analytické podklady pro doktorská studia (počty studentů, školitelů, obhajob, témata disertačních prací atd.),
  • Peer review - návštěvy panelů na místě (On-site visit).

První IHVD proběhlo v roce 2022 a hodnoceno bylo období 2017–2021 -> IHVD 2022

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info