Institucionální hodnocení

Institucionální (interní) hodnocení výzkumu Masarykovy univerzity je součástí širšího systému hodnocení vědy na univerzitě. Zatímco národní hodnocení poskytuje zřizovateli (MŠMT pro segment vysokých škol) informace o celé univerzitě, institucionální hodnocení poskytuje strategické informace o vědecké činnosti na úrovni jednotlivých oborů nebo pracovišť na univerzitě.

MU trvá na zodpovědném a nezávislém přístupu k hodnocení výzkumu. Model hodnocení se proto inspiruje nizozemským SEP a britským REF a respektuje principy mezinárodní dobré praxe v hodnocení výzkumu a bibliometrii (DORA, Leiden manifesto, Agreement on Reforming Research Assessment, Scope framework). Zaměřuje se na kritéria kvality výzkumu, společenského dopadu, doktorského studia a institucionální strategie.

Nástroje interního hodnocení MU:

Bibliometrické analýzy a hodnotící pohovory probíhají každoročně. IHVD, které je založeno na informovaném panelovém Peer Review a jehož součástí jsou plánované On-site visit, probíhá v pětileté periodicitě. Hodnocenou jednotkou IHVD je samostatné pracoviště (katedry, ústavy, apod.) a jednotlivé doktorské studijní programy.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info