Institucionální hodnocení

Interní (institucionální) hodnocení výzkumu Masarykovy univerzity je součástí širšího systému hodnocení vědy na univerzitě. Zatímco národní hodnocení poskytuje zřizovateli (MŠMT pro segment vysokých škol) informace o celé univerzitě, institucionální hodnocení poskytuje strategické informace o vědecké činnosti na úrovni jednotlivých oborů nebo pracovišť na univerzitě.

V současné době probíhá fáze příprav Interního hodnocení výzkumu a doktorského studia. MU trvá na zodpovědném přístupu podle mezinárodní praxe. Model hodnocení na MU se inspiruje nizozemským SEP a britským REF a respektuje principy mezinárodní dobré praxe (DORA). Zaměřuje se na kritéria kvality výzkumu, společenského dopadu, doktorského studia a institucionální strategie.

Nástroje chystaného hodnocení MU:

  • bibliometrické analýzy,
  • sebeevaluační zpráva,
  • hodnotící pohovory s fakultami, CEITEC a ÚVT nad podklady (bibliometrické analýzy a sebeevaluační zpráva),
  • analýza manažerských dat (zapojení studentů do výzkumu; jejich podpora; motivační nástroje),
  • on-site visit (proběhne porovnání pracovišť ve stejném oboru na různých součástech MU).

Bibliometrické analýzy a hodnotící pohovory probíhají již nyní každoročně. Návštěva hodnotícího panelu a peer-review bude probíhat v pětileté periodicitě. Výsledky hodnocení pomohou součástem MU při rozhodování o rozpočtu a pro strategické nakládání s finančními prostředky na výzkum. Hodnocenou jednotkou je samostatné pracoviště (katedry, ústavy, apod.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info